پروژه طراحی ساخت و نصب سازه آسانسور تغلیظ مجتمع مس سرچشمه

پروژه طراحی، تامین و اجرا (EPC)

پروژه طراحی، تامین، ساخت و نصب سازه آسانسور

نوع پروژه : طراحی، تامین و اجرا (EPC)

شرح پروژه : کارهای انجام گرفته در این پروژه به شرح زیر می باشند :

  • طراحی سازه آسانسور
  • تامین  و ساخت سازه آسانسور
  • حمل و نصب سازه و تحویل به کارفرما
  • کارفرما : شرکت ملی صنایع مس ایران
  • مدت زمان پروژه : 1 ماه
  • محل پروژه : ایران، استان کرمان، سرچشمه، مجتمع مس سرچشمه، کارخانه تغلیظ