پروژه تامین،ساخت و نصب:بدنه اصلی سرند آسیای نیمه خودشـکن

پروژه تامین و اجرا (PC)

پروژه تامین، ساخت و نصب بدنه اصلی سرند آسیای نیمه خود شکن

نوع پروژه : تامین و اجرا (PC)

شرح پروژه : کارهای انجام گرفته در این پروژه به شرح زیر می باشند :

  • خرید متریال 
  • برشکاری، مونتاژ کاری و جوشکاری
  • پخت لاستیک یا rubber lining
  • تحویل کالا 
  • کارفرما : شرکت ملی صنایع مس ایران
  • مدت زمان پروژه : 2 ماه 
  • محل پروژه : ایران، استان کرمان، سرچشمه، مجتمع مس سرچشمه