پروژه طراحی، تامین و ساخت بسکت های کویل گیر شرکت بابک مس ایرانیان

پروژه طراحی، تامین و ساخت (EP)

پروژه طراحی، تامین و ساخت بسکت های کویل گیر شرکت بابک مس ایرانیان

نوع پروژه : طراحی، تامین و ساخت (EP)

شرح پروژه : کارهای انجام گرفته در این پروژه به شرح زیر می باشند :

  • طراحی بسکت های کویل گیر
  • تامین  و ساخت بسکت ها
  • تست بالانس در سرعت بالا
  • حمل و نصب بسکت ها و تحویل به کارفرما

  • کارفرما : شرکت بابک مس ایرانیان
  • مدت زمان پروژه : 3 ماه
  • محل پروژه : ایران، استان کرمان، شهربابک، کارخانه بابک مس ایرانیان